Classification

Print Friendly, PDF & Email

Wat is de ziekte van Castleman ?

De ziekte van Castleman is een niet-kwaadaardige lymfeklieraandoening.

  • Het gaat om een goedaardige tumor in de lymfeklieren.
  • Het is geen kanker.
  • Deze ziekte is niet overdraagbaar of erfelijk.

Voor de diagnose moet een lymfeklier worden onderzocht (biopsie) die een bijzonder aspect vertoont dat de diagnose doet vermoeden.

Maar de ziekte doet zich in drie heel verschillende vormen voor, waarvoor de behandeling telkens ook heel verschillend is.

Aan de hand van gewone biologische onderzoeken op een bloedmonster in combinatie met röntgenonderzoeken (scanner of PET-scanner) kunnen 3 verschillende ziekten worden onderscheiden:

De unicentrische (lokale) ziekte van Castleman

  • Aantasting van slechts één lymfeklier of een groepering van lymfeklieren.
  • Meestal geen symptomen.

Behandeling van de unicentrische ziekte van Castleman

 

De multicentrische (verspreide) ziekte van Castleman waarvan de oorzaak niet bekend is (idiopathisch)

  • Aantasting van verscheidene lymfeklieren
  • Algemene ontsteking met koorts en soms gewichtsverlies

Behandeling van de multicentrische ziekte van Castleman

De met het HHV-8-virus geassocieerde multicentrische ziekte van Castleman

  • Deze ziekte doet zich in een multicentrische vorm voor, maar de oorzaak ervan is bekend.
  • Het is een ziekte die verband houdt met het HHV-8-virus dat kan worden aangetroffen in de lymfeklieren of in het bloed.
  • Ze komt vaker voor bij patiënten die besmet zijn met het hiv-virus.

Behandeling van de met HHV8 geassocieerde ziekte van Castleman

Andere ziekten kunnen gepaard gaan met opgezette lymfeklieren met letsels die lijken op de letsels die bij de ziekte van Castleman worden waargenomen. Het gaat dan niet echt om de ziekte van Castleman.

Voor de diagnose van de ziekte van Castleman is het advies van een specialist nodig, liefst in een referentiecentrum en anders in een afdeling Hematologie of Inwendige geneeskunde.