Klassifisering

Print Friendly, PDF & Email

Hva er Castlemans sykdom ?

Castlemans sykdom er en godartet sykdom i lymfeknutene.

  • Det dreier seg om en godartet lymfeknutesvulst.
  • Det er ikke snakk om en kreftsykdom.
  • Denne sykdommen kan ikke smitte og er heller ikke arvelig.

Diagnose stilles ved undersøkelse av en lymfeknute (biopsi) der man får fastslått endringer i vevet.

Men det finnes tre helt forskjellige former av sykdommen, både når det gjelder definisjon og behandling.

Ved hjelp av enkle biologiske undersøkelser med en blodprøve kombinert med bildetaking (skanning eller PET-scan) kan man skille fra hverandre 3 forskjellige sykdommer:

Unicentrisk (localisert) Castlemans sykdom 

  • En lymfeknute eller én gruppe lymfeknuter er påvirket.
  • Som oftest foreligger det ingen symptomer.

Behandling av unisentrisk Castlemans sykdom

 

Mutlisentrisk (spredt) Castlemans sykdom uten kjent årsak (idiopatisk) 

  • Flere lymfeknuter er påvirket
  • Generell betennelse med feber og noen ganger vekttap

Behandling av multisentrisk Castlemans sykdom

Multisentrisk Castlemans sykdom med HHV8-virus.

  • Dette er det samme som den multisentriske formen, men årsaken er her kjent.
  • Det dreier seg om en sykdom knyttet til HHV8-viruset som man kan finne i lymfeknutene eller i blodet.
  • Sykdommen forekommer hyppigere hos pasienter med HIV-virus.

Behandling av Castlemans sykdom med HHV8

Det finnes andre sykdommer som gir lymfeknuter med endringer som ligner de man finner i tilfeller med Castlemans sykdom. Det dreier seg da ikke om Castlemans sykdom.

 

Diagnose av Castlemans sykdom må utføres av en spesialist, og skal helst gjøres i et spesialisert senter, på en avdeling for blodsykdommer eller indremedisinsk avdeling.