Behandling Idiopatisk Multisentrisk sykdom

Print Friendly, PDF & Email

Behandling

Vanligst behandling er bruk av antistoffer (immunterapi) som vil nøytralisere effekten av IL-6.

Man kan bruke en av to antistoffer avhengig av hva som er disponibelt: siltuximab (Sylvant®) eller tocilizumab (RoActemra®). Denne behandlingen har effekt som opphører når den avsluttes, og brukes derfor på ubestemt tid. Effektiviteten inntrer raskt, men det forekommer ofte tilbakefall ved opphør.

I mindre alvorlige tilfeller av sykdommen kan man bruke kortikoider eller et annet antistoff, rituximab (Mabthéra®).

 

Etter behandlingen

Prognosen har blitt betydelig forbedret siden disse nye behandlingsformene har blitt innført, men det finnes fortsatt former av sykdommen som er alvorlige, resistente og dødelige.