Behandling HHV8+ og HIV+ Multisentrisk sykdom

Print Friendly, PDF & Email

Behandling

Vanligst behandling er bruk av antistoffer (immunterapi) som vil ødelegge cellene (B-lymfocyttene) som inneholder HHV8-viruset. Antistoffet som brukes er rituximab (Mabthéra®). Det er ofte i akutte tilfeller kombinert med en behandling med etoposider (vepeside®, celltop®) for å oppnå en hurtig kontroll over symptomene.

Det er absolutt viktig med en antiretroviral behandling for å oppnå og bevare en god respons på behandlingen.

Det kan forekomme tilbakefall, men disse er som regel sensible for en ny behandling.

Etter behandlingen

Prognosen har blitt klart forbedret etter innføring av disse behandlingsmetodene.
Det finnes en risiko for utvikling mot en ondartet form for lymfeknutesvulst (lymfom), men denne risikoen har blitt betraktelig redusert siden rituximab® ble tatt i bruk.