Met het HHV-8- en HIV-virus geassocieerde multicentrische ziekte van Castleman

Print Friendly, PDF & Email

Behandeling

Bij de standaardbehandeling wordt een antilichaam (immunotherapie) gebruikt, om de cellen (B-lymfocyten) te vernietigen die het HHV-8-virus bevatten. Het gebruikte antilichaam is rituximab (Mabthera®). Het wordt in dringende situaties vaak gecombineerd met een behandeling met etoposide (vepeside®, celltop®), om de symptomen snel onder controle te krijgen.

Een doeltreffende antiretrovirale behandeling is essentieel om een goede respons op de behandeling te krijgen en te behouden.

Een terugval is mogelijk, maar die kan in het algemeen worden aangepakt met een tweede behandeling.

 

Toekomst

De prognose is duidelijk verbeterd sinds de invoering van deze behandelingen.
Het gevaar bestaat dat de ziekte zich ontwikkelt tot een kwaadaardige tumor in de lymfeklieren (lymfoom), maar dit risico is sterk verminderd sinds rituximab® wordt gebruikt.