HHV8+ og HIV+ Multisentrisk sykdom

Print Friendly, PDF & Email

MULTISENTRISK CASTLEMANS SYKDOM MED HHV-8 VIRUS OG VIH

Multisentrisk CD med HHV-8 virus som man finner hos pasienter med HIV ligner på den typen man finner hos pasienter uten HIV (jf. eget dokument).
Men ofte dreier det seg om en mer alvorlig form av sykdommen som, dersom den ikke blir behandlet, kan føre til en alvorlig eller til og med dødelig form.

Hvordan man oppdager sykdommen

Dersom HIV-infeksjonen er kjent og behandlet, oppdager man sykdommen ved tegn på betennelse: feber, svette, vekttap, eller med en betydelig anemi uten forklaring eller hovne kjertler (adenopati). Det hender at milten er kraftig forstørret (splenomegali).
I halvparten av tilfellene finnes det en annen komplikasjon knyttet til HHV-8 infeksjonen, Kaposis sarkom, som gir blårøde knuter i huden.
Det hender at HIV-infeksjonen ikke er kjent på forhånd, og at det er Castlemans sykdommen som bringer den for dage.

Diagnose

Diagnosen stilles etter at det har blitt foretatt en vevsundersøkelse (biopsi) av lymfeknuten. Analysen av prøven som tas ut vil kunne vise endringer som er typiske for Castlemans sykdommen, og vil kunne påvise HHV8-viruset i lymfeknuten ved hjelp av en spesiell teknikk. HHV8-viruset kan også bevises i blodet ved hjelp av en såkalt CRP-metode.

Første resultater

Med utgangspunkt i den biopsien som har blitt gjort og som antyder diagnosen, vil den ansvarlige lege komme med forslag om andre undersøkelser for å få diagnosen bekreftet.
I tillegg til undersøkelsen knyttet til Castlemans sykdommen er det viktig å få HIV-infeksjonen vurdert:

  • Søk etter andre komplikasjoner, spesielt infeksiøse
  • Søk etter endringer knyttet til Kaposis sarkom
  • Måling av HIV-virusbelastningen
  • Måling av mengden CD4-lymfocytter

Behandling

Vanligst behandling er bruk av antistoffer (immunterapi) som vil ødelegge cellene (B-lymfocyttene) som inneholder HHV8-viruset. Antistoffet som brukes er rituximab (Mabthéra®). Det er ofte i akutte tilfeller kombinert med en behandling med etoposider (vepeside®, celltop®) for å oppnå en hurtig kontroll over symptomene.

Det er absolutt viktig med en antiretroviral behandling for å oppnå og bevare en god respons på behandlingen.

Det kan forekomme tilbakefall, men disse er som regel sensible for en ny behandling.

Etter behandlingen

Prognosen har blitt klart forbedret etter innføring av disse behandlingsmetodene.
Det finnes en risiko for utvikling mot en ondartet form for lymfeknutesvulst (lymfom), men denne risikoen har blitt betraktelig redusert siden rituximab® ble tatt i bruk.