Behandling HHV8+ Multisentrisk (spredt) sykdom

Print Friendly, PDF & Email

Behandling

Vanligst behandling er bruk av antistoffer (immunterapi) som vil ødelegge cellene (B-lymfocyttene) som inneholder HHV8-viruset. Antistoffet som brukes er rituximab (Mabthéra®). Det er ofte i akutte tilfeller kombinert med en behandling med etoposider (vepeside®, celltop®) for å oppnå en hurtig kontroll over symptomene.

I tilfeller med HIV-infeksjon er det absolutt nødvendig med en antiretroviral behandling.
Det kan forekomme tilbakefall, men ny behandling er da som regel effektiv.

Etter behandlingen

Prognosen har blitt klart forbedret etter innføring av disse behandlingsmetodene.
Det finnes en risiko for utvikling mot en ondartet form for lymfeknutesvulst (lymfom), men denne risikoen har blitt betraktelig redusert siden rituximab ble tatt i bruk.