Θεραπεία / Ιδιοπαθής πολυκεντρική CD

Print Friendly, PDF & Email

Θεραπεία

Η θεραπεία εκλογής περιλαμβάνει ένα αντίσωμα (ανοσοθεραπεία) το οποίο εξουδετερώνει τη δράση της αυξημένης IL-6, το siltuximab (Sylvant®).

Το Tocilizumab (RoActemra®) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εάν το siltuximab δεν είναι διαθέσιμο. Η θεραπεία διατηρεί τα επίπεδα της IL-6 μειωμένα και δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο διάστημα θεραπείας. Η ανταπόκριση είναι συνήθως γρήγορη αλλά παρατηρούνται συχνά υποτροπές όταν η θεραπεία διακόπτεται.

Τα κορτικοστεροειδή ή ένα άλλο μονοκλωνικό αντίσωμα, το rituximab (Mabthera®) μπορούν να χορηγηθούν σε λιγότερο βαριές μορφές της νόσου.

 

Έκβαση

Η πρόγνωση έχει βελτιωθεί σημαντικά με την χορήγηση και τη διαθεσιμότητα αυτών των νέων θεραπειών αλλά υπάρχουν ακόμα μορφές της νόσου που είναι ανθεκτικές, σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή.