eurocast-map

Co to jest choroba Castlemana?

Choroba Castlemana to  nienowotworowa choroba rozrostowa węzłów chłonnych.

  • W jej przebiegu powiększają się pojedyncze lub liczne węzły chłonne.
  • Nie jest rakiem.
  • Nie jest zakaźna ani dziedziczna.

Rozpoznanie stawia się na podstawie badania histopatologicznego węzła chłonnego (Materiał: biopsja/pobranie węzła chłonnego)

Wyróżnia się trzy różne jednostki chorobowe w obrębie choroby Castlemana. Można je rozróżnić na podstawie dość prostych badań z krwi w połączeniu z badaniami obrazowymi (tomografia lub badanie PET-CT)