Leczenie / Jednoogniskowa CD

Print Friendly, PDF & Email

Leczenie

Standardem jest chirurgiczne usunięcie chorego węzła / skupiska węzłów. Jeśli uda się to w całości, spodziewany jest całkowity powrót do zdrowia. Natomiast występowanie gorączki lub innych objawów zapalenia przed zabiegiem zwiększa ryzyko nawrotu choroby.

W niektórych sytuacjach leczenie chirurgicznie nie jest możliwe, na przykład z powodu ryzyka związanego z lokalizacją chorych węzłów chłonnych. Wówczas próbuje się w inny sposób uzyskać zmniejszenie węzłów chłonnych. Na razie nie ma pewnych danych co do skuteczności poszczególnych metod.

  • Glikokortykosteroidy
  • Rituximab
  • Siltuximab lub Tocilizumab
  • Cyklofosfamid

- Embolizacja, albo okluzja naczyń zaopatrujących chore węzły chłonne poprzez wstrzyknięcie przez specjalistę radiologa odpowiedniej substancji. Może to pomóc ‘obkurczyć’ węzeł i ułatwić leczenie operacyjne albo je zastąpić.

- Radioterapia to kolejna opcja. Rezultaty są obiecujące, ale konieczna jest długofalowa ocena korzyści i ryzyka tej metody, zależnie m.in. od wieku, lokalizacji chorych węzłów.

- W przypadku zmian stabilnych i bezobjawowych uważna obserwacja jest prawdopodobnie alternatywą dla różnych form leczenia.

Rokowanie

Jest ono bardzo dobre, a ta forma choroby nie wpływa na czas przeżycia.